Polityka Prywatności (RODO) 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016r. (dalej: “RODO”) informuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Krępeć, 12-100 Szczytno. ul. Przemysłowa 4/16, email. fotografia@krepec.com

Ochrona danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować poprzez adres e-mail: fotografia@krepec.com lub listownie – na adres 12-100 Szczytno, ul. Przemysłowa 4/16, z dopiskiem ”Dane osobowe”.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

  • realizacji czynności prowadzących do zawarcia umowy lub realizacji umowy,
  • przedstawienia oferty handlowej,
  • odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”(RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego np. zobowiązania podatkowe, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości.

Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń umowy lub dopóki jest to wymagane przepisami prawa.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:

 • dostępu do danych, ich sprostowania,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.
 • Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest od zgody.
  W celu wykonania swoich uprawnień wskazanych powyżej proszę swoje żądanie skierować pod adres e-mail: fotografia@krepec.com.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest od zgody, zaś osoba po jej uprzednim wyrażeniu zgodę cofa, prosimy o wysłanie informacji na adres e-mail: fotografia@krepec.com. Dane osoby zostaną niezwłocznie usunięte z naszych zasobów. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.
Pragniemy zapewnić, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Polityka Cookies

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.
Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony internetowej https://malgorzatakrepec.pl

Pliki cookies

Pliki cookies czyli tzw. ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Ciasteczka

Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies:

  • sesyjne (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
   do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
   plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do
  ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odnośniki do wskazówek jak wyłączyć ciasteczka w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz poniżej.


Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

kontakt

+48 503541251

fotografia@krepec.com

Małgorzata Krępeć